เหตุผลที่นักธุรกิจเริ่มสนใจใน “ธุรกิจแบ่งปัน”

#ธุรกิจแบ่งปัน … เรื่องน่ารู้สำหรับนักธุรกิจ
เราเริ่มเห็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆ ให้ความสนใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ใช้ความสามารถ
ผสานทุนนิยมกับความคิดที่มุ่งเน้นสังคมที่ดีขึ้นเข้าด้วยกัน ซึ่งรวมเรียกว่า #ธุรกิจแบ่งปัน
และ นี่คือ 3 เหตุผลที่คุณควรเริ่มที่จะสนใจ #ธุรกิจแบ่งปัน
1. #เป้าหมายในชีวิตและธุรกิจที่ชัดเจน
“กำไร” = “เงิน + ความสุขของทุกๆคน”
เพราะการสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น และแบ่งปันให้กับผู้อื่นในสังคมพร้อมๆ ไปกับผลลัพธ์ธุรกิจที่สวยงาม
เรียกได้ว่าเป็นสิ่งวิเศษในชีวิต ที่ทำให้เรามีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตและธุรกิจที่ชัดเจน เพราะคุณจะไม่เห็นเพียงแค่ตัวเองอีกต่อไป!
2. #ยิ่งแบ่งยิ่งได้
“แบ่งปัน = เพิ่มพูน”
การแบ่งปันคือการส่งต่อโอกาสให้กับผู้รับในวันนี้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง
และมั่นคง อีกทั้งสามารถพัฒนาเขาเหล่านั้นไปเป็นคู่ค้า หรือพันธมิตรธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถยกระดับให้เขาเป็นผู้ให้ และแบ่งปันให้กับคนอื่นๆ ต่อไปอีกเพิ่มพูนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
แบ่งปัน
สมดุล
3. #ความสุขที่ยั่งยืน

“สมดุล = ยั่งยืน”

ธุรกิจแบ่งปันเน้นเรื่องการดำเนินธุรกิจที่สมดุล ไม่เพียงพิจารณาแค่ผลประกอบการ แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรในสังคม โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมไปถึงการอนุรักษ์ และฟื้นฟู เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

Related Posts
Leave a Reply