News

สำหรับน้องๆ อายุ 9-14 ปี กับการแข่งขันชิงทุนการศึกษา และทริปศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม โดยใช้ความรู้ในห้องเรียนผนวกกับภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้สร้างเป็นสินค้าและบริการที่เอื้อประโยชน์ให้กับสังคม พร้อมเปิดเวทีให้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเปิดโอกาสการเรียนรู้ รับสมัครรูปแบบทีม สมาชิกไม่เกิน 5 คน   แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ   รอบแรก รอบทดสอบความมุ่งมั่น (Willing) – ทุกทีมมีเวลา 3 นาที ในการนำเสนอรายละเอียดสินค้าหรือบริการที่เอื้อประโยชน์กับสังคมของท่านให้คณะกรรมการ – คณะกรรมการซักถามและกดปุ่มเพื่อให้หัวใจ – ทีมที่มีจำนวนหัวใจสูงสุด 10 อันดับแรก จะได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย   รอบสุดท้าย รอบทดสอบความสามารถและความพร้อม (Able & Ready) – 10 ทีมสุดท้ายเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามวัดความรู้ความสามารถ เช่น คำถามเกี่ยวกับการทำบัญชี การทำการตลาด   ทีมที่มีจำนวนดาวสะสมสูงสุดจะได้รับตำแหน่งสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน Win Win WAR OTOP Junior Season 2...
เปิดตัวรายการใหม่ Win Win WAR OTOP Junior เปิดโอกาสให้น้องๆ อายุ 9 – 14 ปี ใช้ความรู้ในห้องเรียนผสมกับภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ สร้างเป็นสินค้าและบริการที่เอื้อประโยชน์ให้กับสังคม พร้อมเปิดเวทีให้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเปิดโอกาสการเรียนรู้ รับสมัครรูปแบบทีม สมาชิกไม่เกิน 5 คน . แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ . . รอบแรก รอบทดสอบความมุ่งมั่น (Willing) – ทุกทีมมีเวลา 3 นาที ในการนำเสนอรายละเอียดสินค้าหรือบริการที่เอื้อประโยชน์กับสังคมของท่านให้คณะกรรมการ – คณะกรรมการซักถามและกดปุ่มเพื่อให้ดาว – ทีมที่มีจำนวนดาวสูงสุด 10 อันดับแรก จะได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย . . รอบสุดท้าย รอบทดสอบความสามารถและความพร้อม (Able & Ready) – 10 ทีมสุดท้ายเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามวัดความรู้ความสามารถ เช่น คำถามเกี่ยวกับการทำบัญชี การทำการตลาด ทีมที่มีจำนวนดาวสะสมสูงสุดจะได้รับตำแหน่งสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน...
ตอกย้ำ! ความสำเร็จ 3 ซีซั่น ของรายการ Win Win WAR Thailand เปิดรับสมัครซีซั่น 4 แล้ววันนี้ ถึง 27 พ.ค. 65 นี้เท่านั้น!! โอกาสของคุณมาถึงแล้ว! Win Win WAR Thailand Season 4   รายการประกวดแข่งขันธุรกิจเพื่อค้นหาสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน (Social Entrepreneurs) ในรูปแบบ Reality Show โดยใช้เกณฑ์ Win-Win เป็นหลักในการตัดสิน นั่นคือ Win ที่ 1  ธุรกิจจะต้องมีกำไรและอยู่รอดได้ พร้อมๆไปกับการสร้าง Win ที่ 2  คือการแก้ไขปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ   เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันแล้ววันนี้! ชิงรางวัลเงินสด 2,000,000 บาท พร้อมที่ปรึกษาทางธุรกิจ และคว้าตำแหน่งสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน...
แสดงความยินดีกับทีมผู้ชนะ ของรายการ WWW Special Online Edition
5 เม.ย.64 นี้ 12 ทีมสุดท้าย จะใช่ทีมของคุณหรือไม่?
Win Win WAR Thailand Special Online Edition รอบ Pre-Audition
Win Win WAR Thailand Season 2 ขณะนี้ทีมงานได้ติดต่อผู้ผ่านเข้ารอบครบเรียบร้อยเเล้ว