“Win Win WAR OTOP Junior” รายการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ต่อยอดการเรียนรู้นอกห้องเรียนทักษะชีวิตไม่ติดกรอบ

รายการ “Win Win WAR OTOP Junior” จัดทำโดยศูนย์ C asean ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ประเภทรายการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความสำเร็จของการประกวด OTOP Junior ที่ริเริ่มขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน และ ไทยเบฟ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เรื่องการทำมาค้าขาย ที่เกิดจากการนำความรู้ในห้องเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ นับเป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดน้องใหม่นี้จะช่วยสร้างความตระหนักในวงกว้างถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากทุกวัย ทุกภาคส่วน ตลอดจนบ่มเพาะ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะของการทำมาค้าขาย และการเป็นผู้ประกอบการ การเริ่มต้นและกลไกการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเด็กๆ เพื่อให้ตื่นรู้และก้าวทันการดำรงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน

ทางด้านคุณต้องใจ ธนะชานันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงานความยั่งยืนและกลยุทธ์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการ C asean เจ้าของรายการและกรรมการในรายการ กล่าวว่า รู้สึกปลาบปลื้มใจและภูมิใจเป็นอย่างมาก และรู้สึกเป็นกำลังใจที่ให้เราได้ทำงานต่อไป ขอขอบคุณ H Group ซึ่งเป็นทีมงานที่สร้างสรรค์รายการ ช่องอมรินทร์ทีวี และที่สำคัญคือผู้สนับสนุนหลัก บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สำหรับรายการ Win Win WAR OTOP Junior ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง อายุ 9-14 ปี ใช้ความรู้ในห้องเรียนผสมกับภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ สร้างเป็นสินค้าและบริการที่เอื้อประโยชน์ให้กับสังคม เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากทุกวัย ทุกภาคส่วน ตลอดจนบ่มเพาะ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะของการทำมาค้าขาย การเป็นผู้ประกอบการ การเริ่มต้นและกลไกการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเด็กๆ เพื่อให้ตื่นรู้และก้าวทันการดำรงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน นอกจากนี้เราได้ปลูกฝังเรื่องการสร้างประโยชน์ให้สังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นกรรมการรู้สึกว่าเกินความคาดหมายเป็นอย่างมาก น้องๆ ทุกคนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ ไม่มีความเขินอายเล่าเรื่องราวของสินค้าตัวเองได้อย่างเฉิดฉาย น่าประทับใจมากๆ บรรยากาศในการรายการเป็นลักษณะการให้กำลังใจ โดยแต่ละรอบของการแข่งขันจะมีกรรมการให้คำแนะนำเพื่อให้น้องๆ ได้นำไปพัฒนาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ และความสามารถในการนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้เต็มที่ ทีมใดที่สะสมคะแนนได้จำนวนสูงสุด 10 อันดับแรก จะได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ในรอบสุดท้ายจะเป็นการวัดความรู้ความสามารถในรูปแบบการตอบคำถาม เช่น การเงิน การตลาด โดยทีมชนะจะได้รับทุนการศึกษามูลค่ากว่า 450,000 บาทและโอกาสในการเข้าชมและศึกษานวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นับเป็นอีกหนึ่งรายการน้ำดีที่มีรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ประเภทรายการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น การันตีได้ว่าจะสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้น้องๆ เยาวชนไทย ได้แสดงศักยภาพของตนเองในการพัฒนาสินค้าและทำธุรกิจ พร้อมกับสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและสังคมอีกด้วย 

ติดตามชมรายการ “Win Win WAR OTOP Junior” Win Win WAR Thailand OTOP Junior ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 . ทาง AMARIN TV HD ช่อง 34 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : Win Win WAR Thailand

#WWWOTOPJunior #WinWinWAROTOPJunior

Leave a Reply