ไทยเบฟ มอบเงินสนับสนุนกองทุนการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง ศิริราชมูลนิธิ ในงาน “CANCEL CANCER FESTIVAL 2019”

          บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสมทบทุนเข้า “กองทุนสนับสนุนการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง เพื่อใช้ในการวิจัยรักษาโรคมะเร็ง และหาแนวทางการรักษามะเร็งที่แม่นยำสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเพื่อเสริมสร้างกำลังใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ในพิธีเปิดงาน “CANCEL CANCER FESTIVAL 2019” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณลานเซ็นทรัล เวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

          งาน “CANCEL CANCER FESTIVAL 2019” เทศกาลดนตรี ศิลปะ และไลฟ์สไตล์ เพื่อระดมเงินทุนสมทบเข้า “กองทุนสนับสนุนการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง” โดยความร่วมมือระหว่าง สถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล องค์กรอาร์ตฟอร์แคนเซอร์ บายไอรีล (Art for Cancer By Ireal) โดย บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้ร่วมจังานดังกล่าวขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ในการใช้ชีวิตให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งได้อย่างถูกต้อง และยั่งยืน ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การเสวนาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยเชิญคณะแพทย์ ผู้เชียวชาญ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และอดีตผู้ป่วยโรคมะเร็ง มาร่วมพูดคุยให้ความรู้และแนวทางป้องกัน ฟรีคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง บูธขายของงานอาร์ต ซุ้มวาดรูป และ Work Shop จากกลุ่มศิลปิน Art for Cancer และศิลปินนักออกแบบที่มาร่วมงาน บูธอาหารเพื่อสุขภาพจากผู้ป่วยโรคมะเร็ง และซุ้มเกมต่างๆ รวมไปถึงนิทรรศการจากสถานวิทยามะเร็งศิริราช และ Art for Cancer อีกด้วย

ที่มา: http://www.thaibev.com/en08/detailnews.aspx?ngID=71374&tngID=1
Related Posts
Leave a Reply