เรื่องเล่าจาก ‘ไทยเบฟ-ซีพี-บ้านปู’ เมื่อธุรกิจขับเคลื่อนสู่ความ ‘ยั่งยืน’ ได้ด้วย…การให้

แนวคิด Sustainability หรือแนวคิดด้านการพัฒนาธุรกิจอย่าง “ยั่งยืน” อาจจะฟังดูเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนทั่วไป แต่ในฐานะนักธุรกิจที่มีพนักงานในองค์กรหลายร้อยหลายพันชีวิตที่ต้องดูแล คำว่า “ยั่งยืน” อยู่คู่กับการดำเนินแผนงานมาเป็นระยะเวลานานแล้ว และในงาน Thailand Corporate Sustainability Symposium “Learning from the Leaders” สัมมนาภาคธุรกิจที่ได้รับเกียรติจากนักธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศไทย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. บ้านปู (BANPU) ได้มาเล่าให้ฟังว่า “ความยั่งยืน” สำหรับนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จที่ว่านั้นเป็นอย่างไร

“การให้” เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจ แต่ในวัฒนธรรมชาวตะวันออก เช่น คนไทย ต่างเข้าใจถึงสิ่งนี้เป็นอย่างดี โดยวัฒนธรรมการให้ของบ้านเรานั้นถูกปฏิบัติต่อกันมาด้วยความคุ้นชิน จนทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เราต่างมีความรู้สึกที่อยากจะแบ่งปันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันต่อเพื่อน ต่อครอบครัว ต่อชุมชน เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม แนวทางที่ได้ยินได้ฟังกันบ่อยก็คือเรื่อง “ขาดเติมให้เต็ม เต็มให้รู้จักพอ พอให้รู้แบ่ง แบ่งให้เป็นธรรม

” ศาสตร์แห่งพระราชาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเรามีความเอื้อเฟื้อ เอื้ออาทร ต่อกันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าในการทำงานของแต่ละองค์กร เราไม่เคยได้มาแชร์สิ่งเหล่านี้ร่วมกัน” คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. บ้านปู (BANPU) เผยถึงจุดร่วมของงานครั้งนี้

DSC_9375-768x512

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บอกเล่าถึงแนวคิดความยั่งยืนในการทำธุรกิจว่า “ในมุมมองของบุคคลทั่วไป แนวคิด Sustainability อาจจะฟังดูแล้วอุดมคติเกินไปสำหรับการทำธุรกิจ ซึ่งในมุมมองของธุรกิจนั้นจะสามารถอยู่อย่างยั่งยืนได้โดยการเชื่อมโยงสังคม สิ่งแวดล้อม และประโยชน์ลงไปในชุมชนได้อย่างไร นั่นเป็นสิ่งที่บรรดาองค์กรต่างๆ จะต้องตระหนักในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อม ต่อสิ่งที่เราทำในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม ในด้านดีหรือว่าไม่ดี เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะพัฒนาองค์กรให้ไปได้อย่างยั่งยืนนั้นก็จำเป็นจะต้องปลูกฝังวิธีคิดให้กับบุคลากรในองค์กรทั้งหมดให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งเป้าหมายไปในทางเดียวกัน แล้วทั้งหมดนั้นจะนำพาให้การร่วมมือในองค์กรเป็นไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งนั่นก็คือเรื่องของการสื่อสารในองค์กร”

ขณะที่ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เล่าให้ฟังถึงการทำงานของบริษัทที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงว่า การสื่อสารในองค์กรนั้นถือเป็นเรื่องท้าทายของทุกองค์กรอยู่แล้ว การที่จะให้เกิดการยอมรับของบุคลากรภายในไปในทิศทางเดียวกันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา สำหรับไทยเบฟเวอเรจเองกระบวนการสื่อสารเป็นกระบวนการของการเรียนรู้ ซึ่งก็จะย้อนกลับมาถึงการตระหนักรู้ ที่จะให้เราได้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดและพัฒนาเพื่อต่อยอดอย่างยั่งยืนได้ ทั้งหมดล้วนเกิดจากความเข้าใจในกระบวนการเดียวกัน อาจจะดูเหมือนว่าความเข้าใจร่วมกันนั้นสำหรับองค์กรอื่นๆ อาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยาก แต่เราต้องทำด้วยความต่อเนื่องไม่มีขาดช่วง รวมถึงการที่เราเปิดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงให้กับแนวคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์

ในส่วนนี้เองทำให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันภายในองค์กร และได้มีโอกาสในการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด และนำเอาแนวคิดต่างๆ มาประยุกต์เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ในส่วนของ Sustainability Program เป็นเรื่องของการทำงานในรูปแบบของศูนย์รวม ดังนั้นการที่คนตัวคนเดียวก็คงจะไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ อย่างที่เรียนไว้ข้างต้น ไทยเบฟฯ ตระหนักถึงการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นจึงได้มีการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันกับทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งในแง่ที่ดีและไม่ดี

“…แล้วหาจุดที่อยู่ตรงกลางของการอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง สะท้อนถึงความรับผิดชอบที่เรามีต่อสังคม แล้วเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน รวมถึงองค์กรก็สามารถที่จะพัฒนาเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความยั่งยืนเช่นกัน ”

DSC_9424-768x513
ที่มา: http://www.amarintv.com/news/news-18334/357435/?fbclid=IwAR0Mf-G6Kmm2NeVE66HRwrJ-MXb56A0K4d7ZHOlBhK2TYf61ukvqMdpjBss
Related Posts
Leave a Reply