“Win Win WAR Thailand OTOP Junior” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.30 น. ทาง AMARIN TV HD ช่อง 34 ติดตามรับ ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Win Win WAR Thailand #WWWOTOPJunior #WinWinWAROTOPJuniorSeason2
สำหรับน้องๆ อายุ 9-14 ปี กับการแข่งขันชิงทุนการศึกษา และทริปศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม โดยใช้ความรู้ในห้องเรียนผนวกกับภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้สร้างเป็นสินค้าและบริการที่เอื้อประโยชน์ให้กับสังคม พร้อมเปิดเวทีให้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเปิดโอกาสการเรียนรู้ รับสมัครรูปแบบทีม สมาชิกไม่เกิน 5 คน   แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ   รอบแรก รอบทดสอบความมุ่งมั่น (Willing) – ทุกทีมมีเวลา 3 นาที ในการนำเสนอรายละเอียดสินค้าหรือบริการที่เอื้อประโยชน์กับสังคมของท่านให้คณะกรรมการ – คณะกรรมการซักถามและกดปุ่มเพื่อให้หัวใจ – ทีมที่มีจำนวนหัวใจสูงสุด 10 อันดับแรก จะได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย   รอบสุดท้าย รอบทดสอบความสามารถและความพร้อม (Able & Ready) – 10 ทีมสุดท้ายเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามวัดความรู้ความสามารถ เช่น คำถามเกี่ยวกับการทำบัญชี การทำการตลาด   ทีมที่มีจำนวนดาวสะสมสูงสุดจะได้รับตำแหน่งสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน Win Win WAR OTOP Junior Season 2...