nanthatchaphon Jiravijchasakul

เปิดตัวรายการใหม่ Win Win WAR OTOP Junior เปิดโอกาสให้น้องๆ อายุ 9 – 14 ปี ใช้ความรู้ในห้องเรียนผสมกับภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ สร้างเป็นสินค้าและบริการที่เอื้อประโยชน์ให้กับสังคม พร้อมเปิดเวทีให้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเปิดโอกาสการเรียนรู้ รับสมัครรูปแบบทีม สมาชิกไม่เกิน 5 คน . แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ . . รอบแรก รอบทดสอบความมุ่งมั่น (Willing) – ทุกทีมมีเวลา 3 นาที ในการนำเสนอรายละเอียดสินค้าหรือบริการที่เอื้อประโยชน์กับสังคมของท่านให้คณะกรรมการ – คณะกรรมการซักถามและกดปุ่มเพื่อให้ดาว – ทีมที่มีจำนวนดาวสูงสุด 10 อันดับแรก จะได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย . . รอบสุดท้าย รอบทดสอบความสามารถและความพร้อม (Able & Ready) – 10 ทีมสุดท้ายเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามวัดความรู้ความสามารถ เช่น คำถามเกี่ยวกับการทำบัญชี การทำการตลาด ทีมที่มีจำนวนดาวสะสมสูงสุดจะได้รับตำแหน่งสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน...
ตอกย้ำ! ความสำเร็จ 3 ซีซั่น ของรายการ Win Win WAR Thailand เปิดรับสมัครซีซั่น 4 แล้ววันนี้ ถึง 27 พ.ค. 65 นี้เท่านั้น!! โอกาสของคุณมาถึงแล้ว! Win Win WAR Thailand Season 4   รายการประกวดแข่งขันธุรกิจเพื่อค้นหาสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน (Social Entrepreneurs) ในรูปแบบ Reality Show โดยใช้เกณฑ์ Win-Win เป็นหลักในการตัดสิน นั่นคือ Win ที่ 1  ธุรกิจจะต้องมีกำไรและอยู่รอดได้ พร้อมๆไปกับการสร้าง Win ที่ 2  คือการแก้ไขปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ   เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันแล้ววันนี้! ชิงรางวัลเงินสด 2,000,000 บาท พร้อมที่ปรึกษาทางธุรกิจ และคว้าตำแหน่งสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน...
แสดงความยินดีกับทีมผู้ชนะ ของรายการ WWW Special Online Edition
โอกาสมาถึงแล้ว Win Win WAR Thailand Special Online Edition รับสมัคร ถึง 15 พ.ย. นี้!
รายการ Win Win WAR Thailand Special Online Edition (สุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน)
โอกาสของคุณมาถึงแล้ว! Win Win WAR Thailand เปิดรับสมัคร Season 2