Win Win WAR Thailand Season 2 ขอขอบคุณทุกเสียงตอบรับ

FB Post1-01

ขณะนี้กรรมการอยู่ในระหว่างพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการ

สำหรับผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์

ภายในวันที่ 13 กันยายนนี้ค่ะ

Leave a Reply