ทีม The Man That Rescues Dogs

ธุรกิจที่นำเสนอ

Stray Dog Center

OUR STORY

Michael J. Baines ชายชาวต่างชาติที่ย้ายจากสวีเดนมาอยู่ที่เมืองไทยด้วยความประทับใจจากการมาท่องเที่ยว และหลังจากที่ได้พบเห็นสุนัขจรจัดเป็นจำนวนมาก คุณไมเคิลจึงเริ่มใช้เวลาช่วงหลังเลิกงาน ออกช่วยเหลือและให้อาหารสุนัขจรจัด ตามเส้นทางต่าง ๆ พร้อมทั้งยังได้รับอุปการะสุนัขจรจัดมาไว้ในการดูแล

จากความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อเหล่าสุนัขจรจัดได้มีบ้านอันแสนอบอุ่นมาตลอด 14 ปี จึงเกิดเป็นมูลนิธิ The man that rescues dogs (TMTRD) หรือ สถานพักพิงน้องหมา (Dog Shelter) ตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยมีทั้งบริเวณคอกสุนัข และคลินิกรักษาโรค ซึ่งปัจจุบันสถานพักพิงน้องหมาแห่งนี้ มีสุนัขภายใต้การดูแลกว่า 600 ตัว ที่ยังรอคอยการรับอุปการะ

CLIPS