ทีม Green Guard

ธุรกิจที่นำเสนอ

แผ่นรองซับจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

OUR STORY

ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมและแผ่นรองซับ ราคาประหยัด และย่อยสลายได้หมดใน6เดือนจากเยื่อฟางข้าวและเหง้ามันสำปะหลัง

CLIPS