ทีม Me Meal

ธุรกิจที่นำเสนอ

แพลทฟอร์ม ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรังโดยนักโภชนากรเฉพาะบุคคล

OUR STORY

Food Tech สตาร์ทอัพที่นำความรู้ด้านอาหาร มาผนวกร่วมกับ ความรู้ด้านการแพทย์ จนเกิดเป็นนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ไม่ได้แค่ช่วยเหลือผู้ป่วย ที่ต้องการอาหารที่ตอบโจทย์กับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ในขณะนั้น อาหาร ของ Memeal ยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์ กลุ่มคนรักสุขภาพ และต้องการรับประทานอาหารเป็นยา ไม่ใช่การรับประทานยาเป็นอาหาร

จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการทำ Memeal เกิดขึ้น จากการรวมตัวกันของ แพทย์ นักกำหนดอาหาร และ โปรแกรมเมอร์ ตั้งใจช่วยให้คนเป็นโรคในกลุ่ม NCDS (non-communicable diseases โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) เช่น เบาหวาน ไขมันสูง ความดัน โรคไต ให้ได้มีอาหารที่เหมาะกับจริงๆ

ทั้งนี้ การให้บริการลูกค้าของ Memeal คือให้ลูกค้าได้เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับตนเองทั้งโภชนาการและความชอบ จากการใช้นวัตกรรมอัลกอริทึม จากนักกำหนดอาหารและแพทย์ เลือกจัดสรรอาหารให้เหมาะกับลูกค้าวัยทำงานขึ้นไป ที่อยากมีสุขภาพดีหรือลูกค้าที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมัน โดยไม่ได้จำกัดให้คนต้องกินอาหาร คลีน หรือ เฮลตี้ตลอดเวลา เพราะอาหารที่เฮลตี้สำหรับคนหนึ่งอาจไม่ใช่อาหารเฮลตี้สำหรับอีกคน เพราะด้วย อายุ โรค และกิจกรรมไม่เหมือนกัน

สำหรับ Memeal ส่งเสริมให้ความรู้แก่ทุกคนรู้ว่า อะไรรับประทานได้หรือไม่ได้ ให้เลือกรับประทานตามสภาวะสุขภาพของแต่ละคน และรู้ว่าลิมิตของแต่ละคนเป็นอย่างไร เพื่อให้ทุกคนหันมาใส่สุขภาพร่วมกับเพื่อนๆในองค์กร เพราะการรับประทานอาหารในลักษณะนี้ ถ้าทำคนเดียวหรือรับประทานคนเดียว ก็อาจจะเกิดการเบื่อได้

CLIPS