ทีม Local Alike

ธุรกิจที่นำเสนอ

แพลทฟอร์ม ให้บริการท่องเที่ยวชุมชน และจำหน่ายสินค้าชุมชน

OUR STORY

มีเป้าหมายเชื่อมต่อการเที่ยวโดยชุมชนกับนักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) ซึ่งนอกจากจะเป็นแพลตฟอร์มแล้วที่นี่ยังเป็นพาร์ทเนอร์กับชุมชนในระยะยาว มีขั้นตอนการทำงานร่วมกับชุมชนตั้งแต่การวางแผนรูปแบบการเที่ยว จนถึงการถ่ายทอดเครื่องมือการเที่ยวที่ช่วยในการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในระยะยาว

Local Alike ต้องเข้ามาแก้ปัญหาการท่องเที่ยวไทย 3 ประการ ได้แก่

1.ชุมชนไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว ตามข้อมูลของ Billion Mindset ในปี 2018 รายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยคิดเป็น 21.6% และเมื่อตัดประเทศที่มีประชากรต่ำกว่า 20 ล้านคน ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก แต่รายได้เหล่านี้ไปไม่ถึงมือคนท้องถิ่น และไปหยุดอยู่ที่โรงแรมและบริษัทท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวจึงไม่สามารถยืนด้วยแข้งขาตัวเองได้

2.ชุมชนไม่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ชุมชนหลายแห่งในประเทศไทยมีพื้นที่และศักยภาพที่เอื้อที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ไม่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ นักท่องเที่ยวเองก็ไม่สามารถเข้าถึงชุมชนได้ ทำให้ทริปท่องเที่ยวจำนวนมากเกิดขึ้นแต่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วเท่านั้น

3.ไม่เกิดการเที่ยวแบบยั่งยืนขึ้นจริง ปัจจุบันการเที่ยวแบบยั่งยืนกลายเป็นเทรนด์มาแรง ทีมงานของโลเคิล อไลค์กล่าวว่าจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาค้นข้อมูลเรื่องเที่ยวไทยกว่า 22 ล้านคนมีประมาณ 20% ที่สนใจจะเที่ยวแบบยั่งยืน แต่การเที่ยวแบบยั่งยืนในบางครั้งกลับไม่ยั่งยืนอย่างแท้จริงเนื่องจากชาวบ้านไม่ได้เป็นเจ้าของแพ็กเกจทัวร์หรือมีส่วนร่วมในการจัดเที่ยว

เป้าหมายเหล่านี้จะบรรลุด้วยโมเดลการทำงาน 5 ขั้น คือ

1.การพัฒนาแผนการเที่ยวร่วมกับชุมชนจนกว่าชุมชนจะยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง

2.ใช้แพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้ชุมชนเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยวได้โดยตรง

3.ติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลงไปทำงานกับชุมชนอย่างจริงจัง

4.ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนส่วนกลางของชุมชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาส่วนกลาง ทำให้การเที่ยวพัฒนาชุมชนได้จริง

5.เป็นกระบอกเสียงให้ชุมชน ให้ภูมิปัญญาที่ถูกซ่อนอยู่ได้เป็นที่รับรู้มากขึ้น

CLIPS