ทีม Mae Congca Valley – แม่คงคาวาเล่ย์

ธุรกิจที่นำเสนอ

การท่องเที่ยวชุมชน แม่คงคา วาเล่ย์ ในพื้นที่ อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่

OUR STORY

ให้บริการท่องเที่ยวชุมชน

  • กาแฟ
  • โฮมสเตย์
  • กลุ่มอาหารและสมุนไพร
  • กลุ่มทอผ้าและของที่ระลึก
  • กลุ่มพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
  • กลุ่มอนุรักษ์ป่า สัตว์ป่าและต้นน้ำ
  • กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและการแสดง
  • กลุ่มนวดแผนไทย
  • กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร (กระเทียม หอมแดง ข้าวไรเบอรี่)
  • กลุ่มออมทรัพย์ เมื่อหาเงินมาได้ต้องออมเงินถึงจะมีเงินเก็บ

CLIPS