ทีม Stress Out Cafe

ธุรกิจที่นำเสนอ

Café ทำกิจกรรมบำบัด ระบายความเครียด สำหรับคนรุ่นใหม่

OUR STORY

  • พื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้คนที่จะระบายความเครียด ในรูปแบบ“คาเฟ่” ซึ่งเป็นสถานที่ธรรมดาสามัญที่เจเนอเรชั่นY & Z นิยมไปเที่ยวพักผ่อน
  • ขายเครื่องดื่มและอาหาร
  • ให้บริการกิจกรรมบำบัดด้านต่างๆ เช่น การพูด และการให้คำปรึกษากับมืออาชีพ (กับนักจิตวิทยา)
  • ให้บริการ Membership
  • Status = Idea incubation

CLIPS