ทีม KORKOK

ธุรกิจที่นำเสนอ

ผลิตภัณฑ์จากกกแปรรูป

OUR STORY

เสื่อจันทบูร ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญจังหวัดจันทบุรี และ “กกจันทบูร” ก็มีต้นกำเนิดในแถบจังหวัดจันทบุรี แต่เดิมกกเติบโตตามธรรมชาติ จัดเป็นพืชเส้นใยชนิดหนึ่ง ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีน้ำท่วมถึง ชาวบ้านนิยมตัดมาแล้วผ่าเป็นเส้นใช้ทำเชือกมัดปู จนมีแม่ชีเชื้อสายญวณเป็นผู้ริเริ่มการทอเสื่อจากกกจันทบูรเป็นกลุ่มแรกๆชาวบ้านก็เริ่มนิยมปลูกกก แล้วฝึกหัดทอเสื่อ และใช้เสื่อกันมากขึ้น จนกลายเป็นสินค้าพื้นเมืองประจำจังหวัด

ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ได้ทรงพัฒนาการทอเสื่อจันทบูรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เช่น การย้อมสี การฟอกให้เส้นกกขาว การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตใหม่ให้ทันสมัย และมีคุณภาพคงทนรวมถึงการประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอกหลากหลาย การทอเสื่อจันทบูร จึงกลายเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านคู่เมืองจันท์มาจนถึงปัจจุบัน

จากแรงบันดาลใจแปรมาสู่ความมุ่งมั่น เขาเริ่มลงพื้นที่เรียนรู้ขั้นตอนการทำเสื่อพื้นบ้าน ตั้งแต่ลงนาตัดกก จัก-กก ตาก ย้อม ทอเสื่อ ซึ่งแต่ละกระบวนการจะแยกหน้าที่กันทำ รวมถึงการทำปอที่ใช้เป็นเส้นยืนในการทอเสื่อ ซึ่งทุกขั้นตอนล้วนใช้ความประณีต พิถีพิถัน และต้องอดทนมีใจรักจริงๆ

อิสได้รับการถ่ายทอดทักษะความรู้จากชาวบ้านแบบไม่หวงวิชา ซึ่งเขาได้รู้ว่า กว่าจะมาเป็นกกแต่ละเส้นที่ใช้ถักทอ ไม่ใช่เรื่องง่าย จึงเข้าใจว่าเหตุใดคนรุ่นใหม่จึงไม่อยากทำ เพราะทำช้า ได้เงินน้อย

“แต่ผมมองว่า นี่แหละคืออาชีพที่ยั่งยืน ไม่ร่ำรวย แต่อยู่ได้ มีความสุข”

CLIPS