Novy Drone
#TeamTongjai

คุณ กฤตธัช สาทรานนท์

ธุรกิจที่นำเสนอ

อากาศยานไร้คนขับสำหรับกู้ภัย

OUR STORY

Novy Drone
เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่พัฒนา Drone จากการใช้เพื่อ Commercial เป็นโดรนเพื่อการเกษตร ในการช่วยลดภาระงาน และเพิ่มศักยภาพให้กับผลผลิต ผ่านเครื่องโดรนพ่นปุ๋ย โดรนหว่านปุ๋ยและโดรนสำรวจ จากการลงพื้นที่จริง ประกอบกับสังคมสมัยใหม่ที่นิยมพักอยู่อาศัยในคอนโดสูง คุณกฤตธัชเล็งเห็นถึงโอกาสและปัญหาที่โดรนของเขาสามารถตอบโจทย์และช่วยเหลือคนได้ จึงพัฒนาต่อยอดมาเป็น โดรนเพื่อการกู้ภัย เหมาะสำหรับการใช้งานในอาคารสูง เพื่อดับไฟ ได้ตรงจุด รูปแบบธุรกิจคือ ขายเครื่องโดรน หรือขายบริการประกันภัยให้กับอาคาร
แผนการพัฒนา จะพัฒนาต่อยอดโดรนกู้ภัยเพื่อใช้สำหรับชายฝั่งทะเล หรือแม่น้ำ เพื่อส่งเสื้อชูชีพให้กับผู้ที่กำลังจมน้ำได้ทันท่วงที

CLIPS