ผลิตภัณฑ์จากแผ่นยางพารารองกรีด Least Studio
#TeamJeremiah

คุณ ธีรพล อัครทิวา

ธุรกิจที่นำเสนอ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแผ่นยางพารารองกรีด

OUR STORY

ผลิตภัณฑ์จากแผ่นยางพารารองกรีด Least Studio
จากแนวคิดการมองมุมต่างจากสิ่งของใช้งานใกล้ตัวคือแผ่นรองตัด (Cutting Mat Rubber) คุณธีรพลนำมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นวัสดุใหม่ โดยเลือกใช้ยางพาราธรรมชาติ 100% เกิดเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติใหม่ กันรอยขีดข่วน กันน้ำ ทนความชื้นและมีน้ำหนักเบา เป็นวัสดุทดแทนใหม่ นำมาทำเป็นกระเป๋าและเฟอร์นิเจอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้หนังสัตว์แท้ เพื่อตอบโจทย์การรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนชาวสวนยาง

CLIPS