TERRA CAPSULE
#TeamTongjai

คุณพศวีร์ เลี้ยงอรุณวงศ์

เกษตรกร | อายุ 27 ปี

ธุรกิจที่นำเสนอ

กล่องย่อยขยะธรรมชาติด้วยหนอนแมลงวันลาย

UN SDG ที่ต้องการตอบโจทย์

OUR STORY

คุณพศวีร์ เลี้ยงอรุณวงศ์ และ คุณธนัช สวัสดิ์บุรี เป็นอดีตพนักงาน บริษัทเอกชนที่หันหน้าหนีออกจากเมืองเพื่อใช้ชีวิตเรียบง่าย พวกเขาเลือกที่จะมาทำเกษตรกรรมอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างที่ค้นหาแหล่งโปรตีนราคาถูกสำหรับการเลี้ยงไก่และเป็ด พวกเขาพบกับหนอนแมลงวันลายที่เต็มไปด้วยโปรตีนที่เหมาะกับเป็นอาหารให้กับไก่ เป็ดและสัตว์อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ตัวอ่อนของแมลงวันลายยังเป็นตัวกำจัดขยะอินทรีย์ที่ดีเยี่ยม จากการค้นพบครั้งนี้ คุณพศวีร์ และ คุณธนัช จึงเกิดความคิดที่จะใช้ลักษณะพิเศษของตัวอ่อนแมลงวันลายเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนนขยะเศษอาหารจากครัวเรือนให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้อย่างไร และนั่นคือที่มาของ Terra Capsule

การทำงานของ Terra Capsule คือระบบเลี้ยงหนอนแมลงวันลายแบบเต็มวงจรชีวิต เริ่มต้นจากให้หนอนแมลงวันลายตัวเต็มวัยวางไข่ เมื่อไข่ฟักออกมาเป็นตัวหนอน เจ้าของสามารถเริ่มให้อาหารตัวอ่อนเหล่านี้ด้วยขยะเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือน ขยะจะถูกย่อยโดยตัวอ่อน เมื่อตัวอ่อนเติบโตเป็นดักแด้ก็สามารถนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูง ในขณะเดียวกันมูลที่ถูกขับถ่ายออกมาก็สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้ หนอนแมลงวันลายไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และยังมีประโยชน์ในการช่วยขับไล่แมลงวันที่สร้างความรำคาญออกไป

CLIPS

PHOTOS