PLANT:D URBAN FARMING KIT
#TeamAjarnAor

คุณธนัน รัตนโชติ

เจ้าของธุรกิจส่วนตัว | อายุ 51 ปี

ธุรกิจที่นำเสนอ

ปลูกผักปลูกต้นไม้โดยผู้สูงอายุ

UN SDG ที่ต้องการตอบโจทย์

OUR STORY

คุณธนัน รัตนโชติ เป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของกิจการเพื่อสังคม Plant:D

จุดเริ่มต้นของ Plant:D มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณธนัน ในระหว่างรักษาคุณแม่ที่เคยประสบอุบัติเหตุเพื่อให้สามารถกลับไปทำงานอดิเรกที่ชื่นชอบได้ คุณธนันจึงทดลองทำแปลงปลูกผักบนโต๊ะให้กับคุณแม่ของเขา ภายในไม่กี่สัปดาห์เขาสังเกตเห็นว่าคุณแม่กลับมามีความสุข และมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง ประสบการณ์นี้ทำให้คุณธนันตระหนักดีว่าการปลูกผักสามารถสร้างความสุขและความมีชีวิตชีวาให้กับผู้สูงอายุ คุณธนันจึงได้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม Plant:D เพื่อสนับสนุนและฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุที่อยากปลูกผักอินทรีย์ในทานภายในบ้าน โดยใช้วิธีการทำเกษตรแบบแนวตั้ง เมื่อได้ผลผลิตมากเกินความต้องการบริโภคในครัวเรือนของตนเองแล้ว ค่อยนำไปจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ให้พวกเขาดูแลตนเองได้โดยไม่ต้องคอยหวังพึ่งแต่การช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว

CLIPS

PHOTOS