PETHUB
#TeamPawoot

คุณเตวิช ล้ำสกุล

เจ้าของธุรกิจส่วนตัว | อายุ 25 ปี

ธุรกิจที่นำเสนอ

แอปพลิเคชันช่วยเหลือสุนัขจรจัด

UN SDG ที่ต้องการตอบโจทย์

OUR STORY

คุณเตวิช ล้ำสกุล เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง PETHUB แอปพลิเคชั่นที่ให้บริการแบบครบวงจรในการช่วยเหลือสัตว์จรจัด โดยให้บริการทั้งหมด 3 โซลูชั่นด้วยกันคือ 1) แพลตฟอร์มระดมทุนค่ารักษาสัตว์จรจัดที่ได้รับบาดเจ็บ 2) บริการค้นหาบ้าน และ 3) แพลตฟอร์มเพื่อขอบริจาคโลหิต คุณเตวิชมีความเชื่อว่าทุกชีวิตควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีข้อจำกัดในการช่วยเหลือแค่แมวและสุนัข แต่จะช่วยสัตว์อื่น เช่นกระต่าย และหนูอีกด้วย

แรงบันดาลใจในการสร้าง Pet Hub ของคุณเตวิช มาจากเพื่อนที่พยายามช่วยแมวจรจัดที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชน เมื่อพาแมวตัวนั้นไปหาสัตวแพทย์ เพื่อนของคุณเตวิชได้รับคำถามจากสัตวแพทย์ 2 ข้อด้วยกัน คือ 1) ให้ทำการรักษาโดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 16,000 บาท หรือ 2) ยุติความทุกข์ทรมานของแมวด้วยการวางยาเบื่อ หลอดละ 50 บาท ด้วยความใจดีเพื่อนของเขาจึงตัดสินใจเลือกที่จะทำการผ่าตัดให้กับแมวตัวนั้น แต่ตนเองไม่มีเงินเพียงพอจึงเริ่มระดมทุนผ่าน Facebook

CLIPS

PHOTOS