HAB RÉ
#TeamPawoot

คุณฐปกร คล้ายฉ่ำ

ผู้จัดการ | อายุ 31 ปี

ธุรกิจที่นำเสนอ

แอปพลิเคชันค้นหารถเร่

UN SDG ที่ต้องการตอบโจทย์

OUR STORY

ปัจจุบัน คุณฐปกร คล้ายฉ่ำ ทำงานเป็นผู้จัดการร้านค้าปลีกเนื้อสัตว์ที่จังหวัดนครสวรรค์ บ่ายวันหนึ่งเขารู้สึกหิวมาก แต่เขาไม่สามารถหาอาหาร หรือร้านอาหารบริเวณข้างเคียงได้เลย แม้แต่รถเร่ คุณฐปกรเข้าใจเป็นอย่างดีว่า หนึ่งในสาเหตุที่พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ไม่เข้าไปในซอยหรือถนนเล็ก ๆ เป็นเพราะว่าเขาไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าเข้าไปแล้วจะมีลูกค้าซื้อของหรือไม่  จึงเกิดความคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่จะเชื่อมโยงอุปสงค์และอุปทานของรถเร่ โดยใช้ชื่อว่า Hub Ré

CLIPS

PHOTOS