ALIVE For LIFE
#TeamAjarnAe

คุณสฤษดิ์ จุลมุสิก

นักศึกษา | อายุ 22 ปี

ธุรกิจที่นำเสนอ

เครื่องให้จังหวะปั๊มหัวใจ

UN SDG ที่ต้องการตอบโจทย์

OUR STORY

ในฐานะอาสาสมัครกู้ภัย ภารกิจหลักของ คุณสฤษดิ์ จุลมุสิก คือการช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุ หลายครั้งที่เขาประสบความสำเร็จในการช่วยกู้ชีพ (CPR) ให้กับคนแปลกหน้าที่ประสบกับภาวะหัวใจล้มเหลว อย่างไรก็ตาม บางครั้งก็ต้องพบกับความผิดหวังที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วย คุณสฤษดิ์รู้เป็นอย่างดีว่าการทำ CPR อย่างถูกต้องเป็นขั้นตอนสำคัญในการช่วยชีวิต นักกู้ภัยและอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมการกู้ชีพ จะต้องกดลงบนจุดที่ถูกต้องบนร่างกายของผู้ป่วย ด้วยความเร็วและน้ำหนักตามที่กำหนด ดังนั้น คุณสฤษดิ์ และเพื่อนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ที่เรียกว่า ALIVE for Life อุปกรณ์ที่ช่วยในการกำหนดจังหวะและความลึกของการกดหน้าอกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

CLIPS

PHOTOS