Able Innovation
#TeamAjarnAe

คุณคำรณ มะนาวหวาน

วิศวกร | อายุ 41 ปี

ธุรกิจที่นำเสนอ

ผลิตกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ เพื่อชีวิตไม่พิการ

UN SDG ที่ต้องการตอบโจทย์

OUR STORY

คุณคำรณ มะนาวหวาน เคยเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวด้าน IT จนกระทั่งวันหนึ่ง เขาได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ จนทำให้จากวิศวกรที่มีอนาคตสดใส กลับกลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกตั้งแต่คอลงไป และต้องพึ่งพาผู้อื่นในการใช้ชีวิตประจำวัน แปดเดือนหลังจากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตในครั้งนั้น คุณคำรณตั้งใจว่าจะไม่ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องพึ่งพาหรือเป็นภาระให้แก่ผู้อื่น จึงคิดหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองและผู้พิการคนอื่น ๆ สามารถดูแลตัวเองได้อีกครั้ง โดยนำความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรไฟฟ้าที่ตนเองมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ คุณคำรณได้รวบรวมกลุ่มคนพิการและเพื่อนร่วมชั้นจากมหาวิทยาลัยของเขาเพื่อจัดตั้งคณะทำงานธุรกิจเพื่อสังคมในนาม Siam Able Innovation เพื่อผลิตกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ เพื่อชีวิตไม่พิการ และสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการอื่นๆ

CLIPS

PHOTOS